Družboslovje  razlaga pojave zgodovinsko-družbenega življenja človeka. 

Pri predmetu družboslovje se bomo posvetili predvsem trem vedam - geografija, sociologija in zgodovina. 


Družboslovje  razlaga pojave zgodovinsko-družbenega življenja človeka. 

Pri predmetu družboslovje se bomo posvetili predvsem trem vedam - geografija, sociologija in zgodovina.