Ročna obdelava kovin (merjenje, zarisovanje, točkanje, žigosanje, piljenje, žaganje, rezanje, sekanje, krivljenje, brušenje, vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev)

Ročna obdelava (merjenje, zarisovanje, točkanje, žigosanje, piljenje, žaganje, rezanje, sekanje, krivljenje, brušenje, vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev)