Organizacija malega podjetja za uspešno poslovanje