Podjetnik dela za dobiček. Z izdelkom ali storitvijo omogoča porabnikom zadovoljiti njihove potrebe. Za izvedbo posla potrebuje kritično količino in ustanovni kapital. Najlaže je uspeti v panogi, za katero je dobro usposobljen (šolan).