Izdelke in storitve podjetnik prodaja na prostem trgu. Poslovanje podjetna mora zato učinkovito organizirati v skladu z zakoni in povpraševanjem.