Nadaljevanje usposabljanja na 2 osnih strojih za rezanje kovin - stružnicah