Delo je bolj učinkovito, če je v skupini več ljudi. Skupine je treba organizirati, da so učinkovite. Tržno gospodarstvo je organizirano v podjetjih različnih statusnih oblik, kjer je jasna razmejitev med lastnikom kapitala in zaposlenimi. Pri predmetu bomo pogledali, kako to poteka in moramo nadzirati stroške, da bo podjetje delovalo z dobičkom.